loader image
Wat ik kan betekenen

CULTUUR

Woorden geven aan cultuur en (belemmerende) patronen om deze te beschrijven en/of veranderen.

Wat is cultuur eigenlijk?

Identiteit, weten wie je bent, is de basis van cultuur. Dat is gevormd door afkomst en gebeurtenissen in het verleden. Met de Memory Lane gaan we op een originele en interactieve manier samen terug naar de oorsprong van je organisatie of het team.

Ik help je (her) ontdekken wat het oorspronkelijke doel, waarden en gebruiken waren. Samen staan we stil bij impactvolle gebeurtenissen en destilleren gewenste en minder gewenste patronen die het gedrag nog beïnvloeden.

Waarom woorden geven aan cultuur?

Meer Verbinding

Wat leidt tot →

  • Betere comunicatie
  • Begrip voor elkaar
  • Veiligheid
Meer Duidelijkheid

Wat leidt tot →

  • Begrip van bedoeling
  • Afstemming eigen doel
  • Meer creativiteit

Hoe woorden geven aan cultuur?

1. Scan

Met een scan heb je een eerste gestructureerde blik op jullie cultuur.

Wanneer?
- Bij een hardnekkig, onuitgesproken probleem
- Als de operatie, organisatie of teams niet lekker lopen zonder aanwijsbare reden
- Om samenwerking in je team of organisatie te verbeteren

Wat?
- Kort traject (ca 4 weken)
- Interviews en vragenlijst
- Kennis nemen van enkele bovenstroom documenten
- Cultuurbeschrijving
- Één eindbijeenkomst
Meer Lezen Minder Lezen

2. Analyse

Een analyse Is een ontmoeting van jullie strategie met jullie cultuur.

Wanneer?
- Als huidige strategie onvoldoende landt of op weerstand stuit
- Als structurele verandering aanstaande is (overname, fusie)
- Als onderdeel van herziening strategie, merkpositionering

Wat?
- Een proces (ca. 3 maanden)
- Gezamenlijke herijking bovenstroom documenten
- Interviews & teamwerksessies
- Cultuurboek met herijkte documenten
- Memory lane
Meer Lezen Minder Lezen

3. Reis

Bij de reis gaan we samen op weg naar een andere cultuur.

Wanneer?
- Als aspecten van de huidige cultuur de organisatie belemmeren
- Als er onwenselijke patronen zijn

Wat?
- Een meerjarig commitment en proces
- Gezamenlijk bepalen van doel en jaarlijkse acties tbv gedrag
- Reguliere terugkoppeling en bijstelling op alle niveaus
Meer Lezen Minder Lezen

Wat mijn klanten zeggen

Leidt tot
+ Inovatie
+ Veiligheid
+ Winst
+ Bedrijfswaarde
1.
2.
3.
4.
Hoe werkt het kennen van je cultuur? En wat levert het dan op?
Leidt tot
- Verloop
- Ziekteverzuim
- Operationele issues
- Fraude
1.
2.
3.
4.
Hoe werkt het kennen van je cultuur? En wat levert het dan op?
Leidt tot
+ Inovatie
+ Veiligheid
+ Winst
+ Bedrijfswaarde
Leidt tot
- Verloop
- Ziekteverzuim
- Issues
- Fraude